Tarihçe
Başkanımız
Yönetim
Haberler
Burslar

Tebligat 2016-1

5737 SAYILI VAKIFLAR KANUNUNUN 11. MADDESİ DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANAN VAKIFLARA TEBLİGAT NİTELİĞİNDE DUYURU !

5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliği ile yeni, mülhak, esnaf ve cemaat vakıflarına beyanname verme ve bildirimde bulunma yükümlülüğü getirilmiştir.

Söz konusu vakıflar, aşağıda belirtilen beyanname, bildirim, rapor ve hesap cetvelini açıklama sütununda belirtilen şekilde, tüm alt belgeleriyle beraber eksiksiz olarak vakfın bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teslim edecektir.

Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi (VBYS) üzerinden gönderilen belgelerde, doldurma işlemi tamamlandıktan sonra kesinlikle "GÖNDER" tuşuna basılarak belgelerin Kurumumuza gönderilmesi tamamlanacaktır. Aksi halde, bu belgeler gönderilmemiş sayılacaktır.

Belgelerin aşağıda açıklanan süre ve usullerde gönderilmemesi halinde vakıf yöneticisine idarî para cezası uygulanacaktır.

 

 

EK NO

SÜRE

AÇIKLAMA

Ek:1

Yetkili organ karar tarihinden itibaren 1 Ay içerisinde teslim edilecek

VAKIF ŞUBE TEMSİLCİLİK AÇILIŞ/KAPANIŞ BEYANNAMESİ

( Yeni vakıfların şube/temsilcilik açma veya kapatmaları halinde )

Sadece Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi (VBYS) üzerinden gönderilecektir.

Ek:2

Yılın ilk altı ayı

içerisinde teslim edilecek

VAKFIN 2 . . . YILI BEYANNAMESİ

(Her yıl verilmesi gereken genel beyanname)

Sadece Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi (VBYS) üzerinden gönderilecektir.

 

Ek:3

Banka dekont tarihinden itibaren 1 Ay içerisinde teslim edilecek

YURTDIŞINDAN YARDIM/BAĞIŞ ALMA BİLDİRİMİ

(Yurtdışından bağış ve yardım alınması halinde)

Hem Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi (VBYS) üzerinden gönderilecek, hem de çıktısı alınarak ıslak imzalı bir şekilde vakfın bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir.

 • Her yardım için ayrı bir form doldurulacak,
 • Alınan yardıma ait yetkili organ kararı ve banka dekont fotokopisi çıktıya eklenerek teslim edilecektir.

Ek:4

Banka dekont tarihinden itibaren 1 Ay içerisinde teslim edilecek

YURTDIŞINA YARDIM/BAĞIŞ YAPMA BİLDİRİMİ

(Yurtdışına bağış ve yardım yapılması halinde)

Hem Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi (VBYS) üzerinden gönderilecek, hem de çıktısı alınarak ıslak imzalı bir şekilde vakfın bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir.

 • Her yardım için ayrı bir form doldurulacak,
 • Yapılan yardıma ait yetkili organ kararı ve banka dekont fotokopisi çıktıya eklenerek teslim edilecektir.

Ek:5

Tapu tescil tarihinden itibaren 1 Ay içerisinde teslim edilecek

TAŞINMAZ MAL BİLDİRİMİ

(İktisap edilen veya değiştirilen taşınmazların olması halinde)

Hem Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi (VBYS) üzerinden gönderilecek, hem de çıktısı alınarak ıslak imzalı bir şekilde vakfın bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir.

 • Her taşınmaz için ayrı bir form doldurulacak,
 • Edinilen taşınmaza ait tapu fotokopisi çıktıya eklenerek teslim edilecektir.

Ek:6

Ticaret sicil gazete tarihinden itibaren 1 Ay içerisinde teslim edilecek

İKTİSADİ İŞLETME/ŞİRKET KURMA BİLDİRİMİ

(İktisadi işletme ya da şirket kuran veya kurulmuş herhangi bir şirkete ortak

olunması halinde)

Hem Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi (VBYS) üzerinden gönderilecek, hem de çıktısı alınarak ıslak imzalı bir şekilde vakfın bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir.

 • Her iktisadi işletme/şirket için ayrı bir form doldurulacak,
 • Kurulan veya kurulmuş herhangi bir iktisadi işletme/şirkete ortak olunması halinde, Ticaret Sicil Gazete fotokopisi çıktıya eklenerek teslim edilecektir.
 

 

Ek:7

Yılın ilk altı ayı

içerisinde düzenlenecek ve düzenleme tarihinden itibaren 2 Ay içerisinde teslim edilecek

İÇ DENETİM RAPORU

(Her yıl verilmesi gereken iç denetim raporu)

Hem Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi (VBYS) üzerinden gönderilecek, hem de çıktısı alınarak ıslak imzalı bir şekilde vakfın bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir.

 • İç denetime esas mali tablolar çıktıya eklenerek teslim edilecektir.
 • İç denetimi;

       Yeni Vakıflar;

 • Denetim organlarına,
 • Denetim organı bulunmayan vakıflar ise üst karar organı veya vakfı temsile yetkili organına,
 • Veya bağımsız denetim kuruluşlarına, Mülhak Vakıflar;
 • Yöneticilerine,
 • Veya bağımsız denetim kuruluşlarına, Cemaat ve Esnaf Vakıfları;
 • Yönetim kuruluna,
 • Veya bağımsız denetim kuruluşlarına,

yaptırabilirler.

 • İç denetimin, Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere yaptırılması halinde, iç denetim raporları yukarıda sayılan organların onayı ve ıslak imzalı bir şekilde vakfın bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Ek:8

Yılın ilk altı ayı

içerisinde teslim edilecek

MÜLHAK VAKIFLARA AİT HESAP CETVELİ

(Mülhak Vakıflar tarafından her yıl verilmesi gereken hesap cetveli)

Hem Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi (VBYS) üzerinden gönderilecek, hem de çıktısı alınarak ıslak imzalı bir şekilde vakfın bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir.

■    Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından onaylanan gelir-gider tablosu veya harcama belgeleri (fatura, gider makbuzu, banka dekontu, vb.) çıktıya eklenerek teslim edilecektir.

Adres Değişikliği

Yetkili organ karar tarihinden

itibaren 15 Gün içerisinde teslim edilecek

VAKIF ADRES DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ

                (Aynı yerleşim yeri içerisinde vakfın adresinde değişiklik olması halinde)

Hem Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi (VBYS) üzerinden gönderilecek, hem de çıktısı alınarak ıslak imzalı bir şekilde vakfın bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir.

■ Değişikliğe ait yetkili organ karar fotokopisi çıktıya eklenerek teslim edilecektir.

 

 

Yönetici Değişikliği

Yetkili organ karar tarihinden

itibaren 15 Gün içerisinde teslim edilecek

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ

(Yönetim organında değişiklik olması halinde)

Hem Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi (VBYS) üzerinden gönderilecek, hem de çıktısı alınarak ıslak imzalı bir şekilde vakfın bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir.

           Değişikliğe ait yetkili organ karar fotokopisi çıktıya eklenerek teslim edilecektir.

 • Vakfın yönetim organı Yönetim Kurulu ise "Yönetim Kurulu" üye bilgileri, yönetim organı Mütevelli Heyet ise "Mütevelli Heyet" üye bilgileri girilecektir.

Evlat Bildirimi

Galleye müstahak yeni evlat ile evlatlığı

mahkeme tarafından iptal edilenler mahkeme kararının yöneticiye tebliğ

tarihinden itibaren, ölen ya da feragat eden evlatlar ise bildirildiği tarihinden itibaren 1 Ay içerisinde teslim edilecek

MÜLHAK VAKIF EVLADI DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ

(Galleye müstahak evlatlarında değişiklik olması halinde)

Hem Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi (VBYS) üzerinden gönderilecek, hem de çıktısı alınarak ıslak imzalı bir şekilde vakfın bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir.

 • Galleye müstahak yeni evlat ile evlatlığı mahkeme tarafından iptal edilenlerin ilgili mahkeme karar fotokopisi çıktıya eklenerek teslim edilecektir.
 • Ölen evladın ölüm/veraset ilamının yöneticiye bildirildiği dilekçe, feragat eden evladın ise feragat ettiği dilekçe fotokopisi çıktıya eklenerek teslim edilecektir.