Tarihçe
Başkanımız
Yönetim
Haberler
Burslar

Görev Yapmış Başkanlarımız

Ailesi ve Doğumu: Konya'da Yetişen alim ve velilerimizin büyüklerinden olan Hacı Veyiszade Mustafa Efendi, 1305 Rumi, 1889 Miladi yılında Konya'nın Merkeze bağlı Şatır Köyünde dünyaya geldi.

Babası büyük bilginlerimizden Hacı Veyis Efendi, annesi ise Fatma Hanım'dır. Hem anne hem de babası tarafından asil bir aileye mensuptur. Babası Hacı Veyis Efendi 1935, annesi Fatma Hanım ise 1931 yılında vefat etmişlerdir.Hacı İbrahim Efendi adında bir erkek, Fatma, Hatice ve Rahime adında üç kız kardeşi vardır.

Mustafa Efendi'nin eşi, Meryem Hanım olup kendinden bir yıl kadar önce, 1959 yılında vefat etmiştir.Mehmet ve Veyis Adında iki oğlu,Halime,Sakine,Fatma ve Sare adında dört kız çocuğu olmuştur.Oğullarının her ikisi de hafızdır. Oğlu Mehmet Efendi, kendisinin vefatından sonra Aziziye Camii İmam ve Hatipliğine girmiştir. 

Tahsil Tedris ve İrşad Hayatı: İlk bilgi ve terbiyeyi babasından alan Mustafa Efendi, çok küçük yaşlarda Bekir Efendi adında bir zattan hafızlığını ikmal etmiştir.Bundan sonra, Hacı Veyis Efendi'nin müderrisliğini yaptığı Adliye Medresesi'ne devam etmiş, 18-19 yaşlarında, zamanın ilim adamlarının önünde, çetin bir imtihan vererek icazet almıştır. Hacı Mustafa Efendi, medrese ilimleriyle yetinmeyip zamanının büyük ilim adamlarından olan Zeynelabidin ve Ahmet Ziya Efendiler'den, Hesap, Hendese, Kozmoğrafya gibi müspet ilimler de tahsil etmiş, ayrıca Hazı Fettah Kabristanı'nda metfun Memiş Efendinin oğlu Muhammed Bahaeddin Efendi'den manevi feyz almıştır. Bundan sonra Hacı Mustafa Efendi, 22-23 yaşlarında Ziya Efendi ve kardeşleri tarafından kurulan ve zamanın en modern medresesi olan Islah-ı Medaris'te tedris hayatına atılmış burada pek çok talebe yetiştirmiştir. Medreselerin kapatılmasından sonra uzun yıllar Piri Mehmet Paşa Camii İmam ve Hatipliği, Merkez Vaizliği görevlerinde bulunur.Tedris ve İrşad görevleri,vafatlarına kadar devam eder.Onun tedris hayatı, medreselerin kapatılmasından sonra da devam etmiş, Kur'an-ı Kerim ve din bilgilerinin okutulmasının şiddetle yasak olduğu dönemlerde, Piri Mehmet Paşa Camii'nde ve cami civarında yaşlı bir Hacı Hanımın evinde gizli gizli talebe okutmuş, Yağcızade Mustafa Efendi'nin vefatı üzerine, Aziziye Camii İmam ve Hatipliğine getirilmiş, vefatına kadar bu camide halka vaaz ve nasihatlerine devam etmiştir. Ülkemizde İmam-Hatip Okullarının açılmasından sonra, bütün mesaisini Konya İmam-Hatip Okuluna vermiş, bu okulun kuruluşunda büyük hizmetleri geçtiği gibi,vefatına kadar da bu okulda hocalık yapmıştır.Merhum bizimde Arapça, Fıkıh ve Hadis hocamızdı.Bu sebeple kendilerinden yedi yıl manevi feyz alma mutluluğuna erenlerden olduk.

Vefatı: 1960 yılının ilk aylarında rahatsızlanır.Gittikçe rahatsızlığı ziyadeleşir 5 Şubat günü rahatsızlığı daha da artar.Büyük oğlunu kastederek "Mehmet'i bulun" der.Oğlu cuma namazı için camiye gitmiştir, getirirler.Rahatsızlığının şiddetine rağmen şuuru tamamen açık ve yerindedir.Son sözü şu olur: " Çare tükendi, imdadımıza yetiş Ya Rasülallah!" Ve böylece,hayatında çok sevdiği Rasül-i Zişanını imdadına çağırır ve ruhunu teslim eder. Cenaze namazı Kapı Camii'nde her faniye nasip olmayacak sayıda kalabalik bir cemaatla kılınır, tabutu gidilecek mesafe çok kısa olmasına rağmen uzun süre eller üzerinde taşınarak Üçler Mezarlığına defnedilir. Allah (C.C.), rahmet eylesin ! 1-Nüfus kayıtlarında doğumu 1305'dir.

1902 yılında Konya'da doğdu. Marangoz olan babasının yanında çalışmaya başladı. Daha sonra inşaat malzemeleri de satmaya başladı.

1950 yılında Konya'nın ilk kiremit fabrikasını kurdu.

1968 yılında bu fabrikayı daha da geliştirerek Ortadoğu ve Balkanların en büyük fabrikası haline getirdi. Konya çimento fabrikasının kurulmasında da büyük gayretler göstererek öncülük yapmıştır.

1972 yılında kurulan vakfımızın ilk başkanı olmuş ve 1985 yılına kadar başkanlığını sürdürmüştür.

1988 yılında vefat eden bir çok hayırlı işte katkısı olan Mehmet Karacığan ağabeyimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

 

1939 yılında Konya'da doğdu. Konya İmam Hatip Okulundan sonra 1963 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu.

Bir müddet İmam Hatip Okullarında meslek dersleri öğretmenliği yaptıktan sonra Konya Yüksek İslam enstitüsünde Fıkıh ve Fıkıh Usülü hocalığına atandı.

1976'dan 1983 yılına kadar Samsun Yüksek İslam Enstitüsü Müdürlüğünü yürüttü.

1989 yılında profesör oldu.

1993 yılında Konya İlahiyat Fakültesine Dekan olarak göreve başladı.

1996 yılında dekanlıktan ayrıldı.

2006'da emekli oldu. Kendisine hayırlı uzun ömürler niyaz ediyoruz.

 

1934 yılında Çumra'nın Alıssa (Yeni Mescit) köyünde dünyaya geldi. Hafızlığını Hakkı Özçimi Hoca Efendi' tamamladı. Konya İmam Hatip Okulunu ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirerek Akseki Müftüsü olarak göreve başladı.

1966 yılında Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi seçildi. Daha sonra Eskişehir Müftülüğü, Berlin Din Ateşeliği, Din İşleri Yüksek Kurul Uzmanlığı ve Selçuk Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1999 yılında yaş haddinden emekli oldu.

2002-2011 yılları arasında vakfımızın başkanlığını yürüttü. Kendisine hayırlı uzun ömürler niyaz ediyoruz.